Mõisted:

Investor on isik, kes maksab Earn and Investile kapitali suurendamise eesmärgil.
Investeerimisprojekt on kindlaksmääratud äriprojekt ühes kindlaksmääratud ulatuses

 • kinnisvaraga, mis on omandatud projekti käigus
 • kinnisvara kasumlikkuse ja rahavoogudega
 • projekti perioodiga

Investeeringute maht – on summa, mille investor tagab kogu investeerimisprojekti perioodi käigus
Teenusepakkuja – Earn and Invest
Netorahavoog – projekti rahavoog, mis hõlmab kõiki äritegevus-, finants- ja muid makseid projekti käigus. Ei sisalda vara likvideerimise tulu
Kasumlikkus – netorahavoo suhe investeeringu väärtusesse (enne makse)
Kapitali kasv – kapitali suurenemise määr võrreldes esialgse väärtusega (enne makse)

Meie teenuste ja toodete kirjeldus

 • Omafinantseering

Rendistrateegia

Strateegia põhineb ühel stabiilse kasumlikkuse diapasooniga sissemaksel.
 • Laen
 • Omafinantseering

Rohkendamise strateegia

Strateegia põhineb ühekordsel investeeringul kinnisvarasse sihipärase marginaaliga.
 • Laen

Laena-et rentida strateegia

Strateegia põhineb kinnisvara soetamisel igakuiste maksetega.

Rohkendamise strateegia investeering

Strateegia põhineb ühekordsel investeeringul kinnisvarasse sihipärase marginaaliga

 • Investeerimisprojekt, mis toodab kasumit kinnisvara väljarentimise läbi
 • Investeerimisprojekti keskmine aastane kapitali kasv (me ei saa seda garanteerida ja konkreetne protsent sõltub projekti tüübist) kogu perioodi lõikes
 • Turvalisus: turvalisuse tagatis on kinnisvara (teine laen summas 100% investeeringu väärtusest)
 • Täiendav rahastamine: pangalaen (vahemikus 60-40%)
 • Kirjeldus:
 • Investori vahendid investeeritakse kokkulepitud projekti, mis renditakse välja kolmandale osapoolele. Teenusepakkuja kannab hoolt kõigi haldus- ja raamatupidamisega seotud küsimuste eest, mis on seotud vara omandamise, üürile andmise ja müümisega investeerimisprojekti lõpus.
  • Teenusepakkuja aastane tasu on 0,95% investeerimisprojekti väärtusest.
  • Investeerimisprojekti periood on minimaalselt 10 aastat (meil on kalkulaator, kus investor saab valida kestuse, panna vahemiku perioodi jaoks).
  • Projekti tühistamine on vabatahtlik, vt lepingu eritingimusi.
 • Esimene sissemakse = investeeringu maht on vahemikus 40-60% vara väärtusest.
 • Äritegevuse rahavoog investori jaoks on null (ei nõudeid ega kohustusi).
 • Praegu saadaval olevad projektid (link mõnele kinnisvaraobjektile, koos kirjeldusega).

Laena-et-rentida strateegia investeering

Strateegia põhineb kinnisvara soetamisel igakuiste maksetega

 • Investeerimisprojekt, mis toodab kasumit kinnisvara väljarentimise läbi.
 • Investeerimisprojekti keskmine aastane kapitali kasv on hinnanguliselt 6,6% kogu perioodi vältel.
 • Turvalisus: turvalisus põhineb kinnisvara tagatisel (kolmas laen summas 40% investeerimisprojekti väärtusest).
 • Täiendav rahastamine: kaks pangalaenu (100% ulatuses).
 • Kirjeldus:
 • Investori vahenditest rahastatakse projekti negatiivne rahavoog, mis hõlmab kohustusi panga ees. Pärast 5 aastat kallis laen refinantseeritakse ja investor saab vara tagatisel teise laenu. Teenusepakkuja kannab hoolt kõigi haldus- ja raamatupidamisega seotud küsimuste eest, mis on seotud vara omandamise, üürile andmise ja müümisega investeerimisprojekti lõpus.
  • Teenusepakkuja aastane tasu on 0,95% investeerimisprojekti väärtusest.
  • Investeerimisprojekti periood minimaalselt 10 aastat. Projekti tühistamine on vabatahtlik, vt lepingu eritingimusi.
 • Esimene sissemakse on 0.
 • Äritegevuse rahavoog (negatiivne): igakuiste maksete konkreetne % sõltub projekti tüübist ja vara väärtusest.
 • Praegu saadaval olevad projektid (link mõnele kinnisvaraobjektile, koos kirjeldusega).

Rendistrateegia

Strateegia põhineb ühel stabiilse kasumlikkuse diapasooniga sissemaksel

 • Investeerimisprojekt, mis toodab kasumit kinnisvara väljarentimise läbi
 • Investeerimisprojekti keskmist aastast kasumlikkust hinnatakse % ulatuses erinevate projektitüüpide kohta kogu perioodi eest.
 • Turvalisus: turvalisuse tagatis on kinnisvara (esimene laen summas 100% investeerimisprojekti väärtusest)
 • Lisafinantseerimine: mingit täiendavat rahastamist seda tüüpi projektide puhul vaja ei lähe.
 • Kirjeldus:
 • Investori vahenditest rahastatakse 100% vara väärtusest esimese sissemaksega. Vara renditakse välja ja netorahavoog makstakse investorile igakuiselt. Teenusepakkuja kannab hoolt kõigi haldus- ja raamatupidamisega seotud küsimuste eest, mis on seotud vara omandamise, üürile andmise ja müümisega investeerimisprojekti lõpus.
  • Teenusepakkuja aastane tasu on 0,95% investeerimisprojekti väärtusest.
  • Investeerimisprojekti periood ei ole limiteeritud.
  • Projekti tühistamine on vabatahtlik, vt eritingimusi lepingul.
 • Esimene sissemakse on 100% investeerimisprojekti väärtusest.
 • Äritegevuse rahavoog: igakuiste maksete % ulatus sõltub projekti tüübist
 • Praegu saadaval olevad projektid (link mõnele kinnisvaraobjektile, koos kirjeldusega).