Kuidas luua kapitali

Lähtepunkt

 • Mis teil praegu olemas on:
 • Sissetuleku ülejääk?
 • Mõningad olemasolevad vahendid, mida te sooviksite suurendada?
 • Soov panna iga ülejääv sent enda heaks tulu teenima?
 • Kui vastate mõnele neist küsimustest JAH, läheme edasi. Kui vastasite „ei“, ärge kulutage aega selle analüüsi lugemiseks.

Võimalus

 • Tänapäeval on investeerimiseks sadu erinevaid võimalusi:
  • Börs (aktsiad, võlakirjad, väärtpaberid, tuletisinstrumendid jne)
  • Hoiused või fondi aktsiate omandamine (pensionifondid, pangahoiused, kindlustused, investeerimisfondid jne)
  • Laenud (laenu-investorite liidud või lihtsalt laenud sõpradele)
  • Ühisrahastuse platvormid (laenuplatvormid, omakapitali platvormid jne)
  • Kinnisvara
  • Kaubaartiklid (kulla, hõbeda, nafta või maisi futuurid)

Kus me oleme?

 • Seda analüüsi võivad lugeda erinevat tüüpi investorid, kuid te kõik tahate investeerida riskivabalt ja maksimaalse kasumimarginaaliga.
 • Need, kel on kogemus investorina, teavad, et riskivaba ja maksimaalse kasumimarginaaliga investeering välistavad teineteise… Kui ainult ei…
 • See „kui ainult ei“ tuleb lugeda „INVESTEERIMISPERIOOD“
  • Ei ole midagi stabiilsemat kui ebastabiilne majandusareng
  • „Tõus ja langus“ garanteerivad alati väikese kõikumise tsükli lõpul.

Praegune majanduskliima?

 • Tänapäeva majanduses ei ole ühtegi reeglit, mida saaks 100%-liselt tõestada.
 • Negatiivsest hoiuste intressimäärast polnud juttu üheski raamatus, mida ma oma magistriõpingute käigus ettevõtete rahastamise ja raamatupidamise alal lugesin.
 • Abipaketid ja QM1,2…, kui riigipangad hakkasid trükkima raha, et taastada majandus, on midagi, mis jääb väljapoole majandust.
 • Kuidas me saame hinnata praegust olukorda, kui riikide valitsused ja keskpangad ei suutnud seda ette näha?
 • See tähendab, et majanduse jaoks ei ole mingit õiget prognoosi lühiajaliselt ega pikaajaliselt, asjad muutuvad tänapäeval liiga kiiresti ja globaliseerumine avaldab täiendavat mõju. Tänapäeva majandusolukorras on isiklik finantside ja investeeringute planeerimine oluline, et elimineerida kõrge riskiga tegevusi.

Madala riskiga tegevused

Madala riskiga tegevus on iga investori jaoks isiklik. Kogenud investor võiks investeerida VÕLAKIRJADESSE, et riske vähendada (algaja investor hoiustab raha pangakontole)

 • Vanemad investeerivad kinnisvarasse laste jaoks
 • Lapsed investeerivad kinnisvarasse vanemate jaoks

Kõik nad tegutsevad konservatiivselt ning peavad silmas pikaajalist kasumit ja olemasolevate vahendite säilitamist.

Kõige läbipaistvam investeering?

Kõige läbipaistvam investeering on investeering, mida te mõistate ja saate kergesti hinnata:

 • Kui olete kogenud investor, võite lugeda suurte rahvusvaheliste ettevõtete bilansse ja aruandeid (nagu Facebook ja Apple).
 • Kui olete algaja investor, peaksite kaaluma hoiuse intressimäära ja riigipoolse garantii ulatust pangapettuse vastu, mis Eestis on 50 000 eurot. Kui investeerite kinnisvarasse oma sugulaste jaoks, peaksite kaaluma, kas see asub õiges kohas ning kas selle seisukord on piisavalt hea, et seal elada.

Kuidas investeerida?

 • Kui sellele küsimusele oleks olemas lihtne vastus, ei peaks te kunagi tööd tegema, vaid võiksite ainult investeerida.
 • Alati tuleb arvesse võtta peamist olulist suunist investeerimise juures – et see on protsess ning mõnikord pikaajaline.
 • Portfelli loomiseks peate kandma hoolt õige investeerimisstrateegia eest: ärge kunagi ajage segamini lühiajalisi investeeringuid ja pikaajalisi investeeringuid. Nende kahe strateegia segiajamine põhjustab kaotusi.
 • Hinnake õigesti vaba raha hulka, mida te saate investeerida ning ärge kunagi investeerige viimast raha pikaajalistesse projektidesse.

Jääge kindlaks valitud strateegiale

 • Enne investeerimisprojekti algust valige strateegia, mis põhineb teie vabadel vahenditel ja ootustel.
 • Spekuleerimine ei ole pikaajalise investeeringu parim sõber, sest te võite lühiajalise kasu nimel jääda ilma pikaajalisest varast.
 • Investeerimisprojekti tulemusele keskendumine on üks tähtsamaid momente projekti hindamise etapis.
 • Hinnake kasumi ja riski suhet konservatiivselt

Millist tüüpi investor te olete?

 • Ülaltoodud küsimuste põhjal saate aru, millist tüüpi investor te olete
 • Milline oleks turvaline investeering isiklikult teie jaoks?
 • Kui olete otsustanud, millist tüüpi investor olete, siis tuleb hinnata, kui palju raha olete valmis tulevikku investeerima?

Järgnev uurimus annab ülevaate investeerimisvõimalustest erinevat tüüpi investorite jaoks.

 • Erinevat tüüpi investeeringute finantsnäitajad
 • Mõned selgitused investeerimisterminoloogia kohta, mida on sellel lehel kasutatud.
 • Erinevate investeerimisprojektide tulemuste võrdlus.